ផ្តល់ជូនពិសេស


កម្មវិធីពិសេស

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូនកម្មវិធីពិសេស

“ទិញឡាន ឈ្នះដំណើរកម្សាន្តទៅសិង្ហបុរី-ម៉ាឡេស៊ី”

ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់អតិថិជន ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង សូមផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីពិសេសដូចខាងក្រោម៖

១-​ ការផ្តល់ជូនពិសេស៖

ផ្តល់ជូនដំណើរកម្សាន្តទៅប្រទេស សិង្ហបុរី-ម៉ាឡេស៊ី ចំនួន ៤ថ្ងៃ ៣យប់ (ថ្ងៃទី ២៦ ដល់ ២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩)

២- សុពលភាពកម្មវិធីពិសេស៖

– អតិថិជនដែលទិញ ឬរំលស់រថយន្ត នៅចន្លោះថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

៣- លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន៖

– ផ្តល់ជូនគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលទិញរថយន្តនៅក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី ដោយផ្ទាល់ (ទិញដាច់

ឬរំលស់) ឬប្រើសេវារំលស់រថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

ការជ្រើសរើសអតិថិជនទៅកម្សាន្តនៅប្រទេស សិង្ហបុរី-ម៉ាឡេស៊ី ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការចាប់ឈ្មោះដោយចៃដន្យដោយ

  ត្រូវផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ ហ្វេសប៊ុក របស់ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង នៅ សប្តាហ៍ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩​

– អតិថិជនត្រូវបំពេញព័ត៌មាន (ឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន លេខលិខិតឆ្លងដែន, ផ្សេងៗ) ក្នុងសន្លឹកប័ណ្ណផ្សង

សំណាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដាក់ក្នុងធុងផ្សងសំណាង ហើយក្រុមការងារនឹងទាក់ទងត្រលប់ក្រោយពេលចាប់ឈ្មោះត្រូវ

– អតិថិជនអាចឲ្យសមាជិកគ្រួសារដែលមានឈ្មោះក្នុងសៀវភៅគ្រួសារតែមួយទៅជំនួស(ឪពុក/ម្តាយ ប្តី/ប្រពន្ធ បង/ប្អូន  បង្កើត កូន)  ក្នុងករណីមិនអាចចូលរួមក្នុងប្រការណាមួយ និងមិនអាចផ្តល់ជូនកញ្ចប់នៃដំណើរកម្សាន្តនេះទៅភាគីដទៃក្រៅពីនេះបានឡើយ។

– ការចាប់ឈ្មោះផ្សងសំណាងនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី ១ នៃ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

– អតិថិជនត្រូវបញ្ជាក់ត្រលប់ថាអាចចូលរួម(ទៅសិង្ហបុរី-ម៉ាឡេស៊ី) បាន ឬមិនបាន យ៉ាងយូរបំផុត ៤៨ ម៉ោង បន្ទាប់ពីក្រុមការងារទាក់ទងជូនដំណឹង

– ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនតែអតិថិជនដែលមានលិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសុពលភាព (ចាប់ពីខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០) ដែលអាចប្រើបាននៅថ្ងៃដំណើរកម្សាន្តតែប៉ុណ្ណោះ

៤- លី ហួរ លីស៊ីង សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ជូនកម្មវិធីពិសេសនេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ សូមអរគុណ!

ដៃគូបញ្ចុះតម្លៃ