បណ្តាញការិយាល័យ


ការិយាល័យកណ្តាល (រាជធានីភ្នំពេញ)

-​ ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៩០០ ៧៧៩ | ០៦១ ៥៥៨ ៩៨៩ | ០៨១ ៥៥៨ ៩៨៩

-​ អ៊ីម៉ែល៖ info@lyhourleasing.com

-​ អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ២៤៣-២៤៤, ផ្លូវលេខ ៥៩៨ ភូមិទួលគោក សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

 

សាខាក្រុងព្រះសីហនុ

-​ ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៧ ៥៩១ ៩៩៩៩ | ០៩៧ ៦៦៦ ៦៧៦៧

-​ អ៊ីម៉ែល៖ info@lyhourleasing.com

-​ អាសយដ្ឋាន៖ វិថីឯករាជ្យ ផ្លូវ ១០០ ភូមិ ១ សង្កាត់លេខ ៣  ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ