អំពីយើង


អំពីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន  លី  ហួរ  លីស៊ីង  ភីអិលស៊ី   ជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត   ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ ៣៣០៩KH/២០១៥ ចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ និងទទួល បានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ  ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា  នៅថ្ងៃទី៨  ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៦។   ក្រុមហ៊ុន  លី  ហួរ​ លីស៊ីង មានផ្តល់ជូននូវសេវាភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា   សម្រាប់ការបង់រំលស់យានយន្ត   (រថយន្ត ម៉ូតូ និងម៉ូតូកង់បី) យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។    លើសពីនោះក្រុមហ៊ុនក៏មានលក់រថយន្តដែលសុទ្ធសឹងតែមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ    និងមានផ្តល់ជូនសេវាជួលរថយន្តដែលមានលក្ខណៈល្អបំផុតចំពោះអតិថិជនដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់រថយន្តក្នុងរយៈពេលខ្លីផងដែរ។     ស្របតាមទស្សនវិស័យ, បេសកកម្ម និងផែនការអាជីវកម្មយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ក្រុមហ៊ុន   រួមផ្សំនឹងបុគ្គលិកដែលប្រកបដោយបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ   ក្រុមហ៊ុន  លី  ហួរ  លីស៊ីងបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ    ក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាដ៏ល្អប្រសើរទៅកាន់អតិថិជន   ដែលក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់ជូននូវតម្លៃដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងបំផុត  ក៏ដូចជាមានភាពងាយស្រួល     និងឆាប់រហ័សក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាទៅកាន់អតិថិជន គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ។       ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង  ជឿជាក់     និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជននូវអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជារួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ជូនសេវាដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្ម។ ក្រុមហ៊ុនមានផ្តល់ផលិតផល និងសេវាកម្មជូនអតិថិជនតាមរយៈបុគ្គលិកដែលមានក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈដូចខាងក្រោម៖

. សេវាភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ឬសេវាបង់រំលស់ដោយក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី សម្រាប់អតិថិជនទិញយានយន្ត (ឡានឬម៉ូតូ)
និងមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន ដែលលក់រថយន្តនៅទូទាំងប្រទេស។
. សេវាជួលរថយន្តដោយក្រុមហ៊ុន ស៊ីធីលីង ខូអិលធីឌី
.​​​​ សេវាលក់រថយន្តដោយក្រុមហ៊ុន អិកស៍ អិលអិកស៍ អូតូ ខូអិលធីឌី

 • ទស្សនវិស័យ៖ កសាងភាពរីកចម្រើនសម្រាប់អតិថិជន ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងសង្គមជាតិ តាមរយៈសេវាដែលមានគុណតម្លៃ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • បេសកកម្ម៖ ផ្តល់ជូនអតិថិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនូវតម្លៃសមរម្យ និងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាតាមរយៈបុគ្គលិកដែលមានវិជ្ជាជីវៈ
 • តម្លៃរួម៖
  • សុចរិតភាព៖ការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវ និងស្មោះត្រង់
  • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ៖ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដឹកនាំ
  • សហប្រតិបត្តិការ៖រួមគ្នាសំរេចគោលដៅ
  • ការទទួលខុសត្រូវ៖ខ្ញុំធ្វើ គឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ
  • អតិថិជនជាចំបង៖សេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះ

TEAM MEMBER

Nos Surelim

Position
Short Description

Kol Saiddoona

Position
Short Description

Po Romdourl

Position
Short Description

Chhin Thearath

Position
Short Description

Pak Sounvirak

Position
Short Description

Nos Sameth

Position
Short Description

Nos Sameth

Position
Short Description

Nos Sameth

Position
Short Description

ORGANIZATION STRUCTURE